F1
12 3月
-
15 3月
フリー走行3回目 まで
19 時間
:
10
:
27
19 3月
-
22 3月
次のセッションまで……
5 days
02 4月
-
05 4月
次のセッションまで……
19 days
30 4月
-
03 5月
次のセッションまで……
47 days
R
第6戦スペインGP
07 5月
-
10 5月
次のセッションまで……
54 days
R
第7戦モナコGP
21 5月
-
24 5月
次のセッションまで……
68 days
R
第8戦アゼルバイジャンGP
04 6月
-
07 6月
次のセッションまで……
82 days
R
第9戦カナダGP
11 6月
-
14 6月
次のセッションまで……
89 days
25 6月
-
28 6月
次のセッションまで……
103 days
R
第11戦オーストリアGP
02 7月
-
05 7月
次のセッションまで……
110 days
R
第12戦イギリスGP
16 7月
-
19 7月
次のセッションまで……
124 days
R
第13戦ハンガリーGP
30 7月
-
02 8月
次のセッションまで……
138 days
R
第14戦ベルギーGP
27 8月
-
30 8月
次のセッションまで……
166 days
R
第15戦イタリアGP
03 9月
-
06 9月
次のセッションまで……
173 days
R
第16戦シンガポールGP
17 9月
-
20 9月
次のセッションまで……
187 days
R
第17戦ロシアGP
24 9月
-
27 9月
次のセッションまで……
194 days
08 10月
-
11 10月
次のセッションまで……
208 days
R
第19戦アメリカGP
22 10月
-
25 10月
次のセッションまで……
222 days
R
第20戦メキシコGP
29 10月
-
01 11月
次のセッションまで……
229 days
R
第21戦ブラジルGP
12 11月
-
15 11月
次のセッションまで……
243 days
R
第22戦アブダビGP
26 11月
-
29 11月
次のセッションまで……
257 days